#


CA-8A-LG khung xanh kim sa, cánh trắng sứ

STS103064
(0)

Giá tham khảo

Liên hệ đ

 • Phân loại
 • Kích thước (mm)
 • Vật liệu
 • Loại hàng
 • Màu sắc
 • Thời gian bảo hành
 • Các phiên bản khác
  Bàn ăn BCN-1775 BCN-1775
  Vân gỗ
  PRO Series
  1700x750x760
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ăn TAD-1609 TAD-1609
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x900x750
  Thép mạ Ni-Cr, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn sơn TAD-1609 VG 324 TAD-1609 VG 324
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x900x750
  Thép mạ Ni-Cr, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn sơn TAD-1609 VG 384 TAD-1609 VG 384
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x900x750
  Thép mạ Ni-Cr, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn BCM-10-01 BCM-10-01
  Trắng
  PRO Series
  Ø1000x750
  Inox, Kính
  Bàn khám BK-02 BK-02
  Ghi
  PRO Series
  2150x720x750mm
  Bàn cà phê BCF-02-00 BCF-02-00
  Xanh lá
  PRO Series
  600x600x720
  Thép sơn tĩnh điện
  Bàn cà phê BCF-01-00 BCF-01-01
  Trắng
  PRO Series
  Ø600x720
  Thép sơn tĩnh điện, Kính
  Bàn sinh viên-BSV-02-00 VG 324 BSV-02-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x820x750, MB: 400
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn sinh viên-BSV-02-00 VG 384 BSV-02-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x820x750, MB: 400
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ghế sinh viên BSV-02-00 CS BSV-02-00CS
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x820x750 (mặt bàn: 400)
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn sinh viên BSV-02-00CS-H640 BSV-02-00CS
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x820x640 (mặt bàn: 400)
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn sinh viên-BSV-03-00 VG 324 BSV-03-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x885x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn sinh viên-BSV-03-00 VG 384 BSV-03-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x885x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ghế sinh viên BSV-03-00 CS BSV-03-00CS
  Gỗ cao su
  PRO Series
  1200x885x750 (mặt bàn: 400)
  Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn sinh viên BSV-03-00 CS-KL BSV-03-00CS
  Gỗ cao su
  PRO Series
  1200x885x750 (mặt bàn: 400)
  Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn sinh viên-BSV-05-00 BSV-05-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x400x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn giám đốc FO1-BGD-01 FO1-BGD-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1850x1350x750Bàn chính: 1600x800x750Bàn Phụ: 1350x500x650
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn giám đốc FO1-BGD-02 FO1-BGD-02
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  2050x1350x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn giám đốc FO2-BGD-01 FO2-BGD-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  2285x1600x750 Bàn chính: 1800x900x750 Bàn Phụ: 800x1600x630
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn giám đốc FO3-BGD-01 FO3-BGD-01
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  2385x1600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn giám đốc FO3-BGD-03-00 FO3-BGD-03-00
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1825x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn giám đốc BGD-11-01 PU BGD-11-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1800x900x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn giám đốc BGD-11-02 PU BGD-11-02 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1800x900x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn giám đốc BGD-13-00 PU BGD-13-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1800x900x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn giáo viên BGV-01-00 VG 324 BGV-01-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ngoại ngữ BNN-01-00 BNN-01-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x500x1210
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn phụ BHP-01-00 PU BHP-01-00 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x430x650
  Gỗ Sơn PU
  Bàn học sinh-BHS-13-06A hồng BHS-13-06A
  Hồng
  PRO Series
  700x450x895-1015
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-13-06A xanh BHS-13-06A
  Xanh dương
  PRO Series
  700x450x895-1015
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-14-04CS BHS-14-04CS
  Gỗ cao su
  PRO Series
  800x500x580-730
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn học sinh-BHS-14-07 Hồng BHS-14-07
  Hồng
  PRO Series
  800x500x590-680
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-14-07 xanh BHS-14-07
  Xanh dương
  PRO Series
  800x500x590-680
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-14-07CS BHS-14-07CS
  Vân gỗ
  PRO Series
  800x500x590-680
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn học sinh-BHS-14-07A Xanh BHS-14-07A
  Xanh dương
  PRO Series
  800x500x590-680
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-14-08 Xanh BHS-14-08
  Xanh dương
  PRO Series
  800x500x615-735mm
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-14-08 Hồng BHS-14-08
  Hồng
  PRO Series
  800x500x615-735mm
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-13-07 Xanh BHS-13-07
  Xanh dương
  PRO Series
  1000x600x1030
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-13-07 Hồng BHS-13-07
  Hồng
  PRO Series
  1000x600x1030
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-16-01 Vân gỗ BHS-16-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x935x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-16-00 Gỗ CI BHS-16-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x850x650
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-19-05 (cấp 1) BHS-19-05
  Vân gỗ
  PRO Series - Cấp 1
  1200x450x650
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-19-01 VG 324 (cấp 1) BHS-19-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x900x650mặt bàn rộng 450
  Bàn học sinh BHS-19-01B (cấp 1) BHS-19-01B
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x800x610 mặt bàn rộng 400
  Bàn học sinh-BHS-19-02 gỗ CI (cấp 1) BHS-19-02
  Vân gỗ
  PRO Series - Cấp 1
  1200x900x650
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chữ nhật BCN-03-00-VG CI BCN-03-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  450x300x190
  Thép mạ Ni-Cr, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chữ nhật BCN-04-00-VG CI BCN-04-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  585x405x290
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chữ nhật BCN-04-01 BCN-04-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  750x510x290
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-13-08 xanh BHS-13-08
  Xanh dương
  PRO Series
  1000x600x1470
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-13-08 hồng BHS-13-08
  Hồng
  PRO Series
  1000x600x1470
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-13-09 VG H2102 BHS-13-09
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1000x600x1290
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-13-09 gỗ 640 BHS-13-09
  Vân gỗ
  PRO Series
  1000x600x1290
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-13-09 VG 2931 BHS-13-09
  Vân gỗ
  PRO Series
  1000x600x1290
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh-BHS-05-01 BHS-05-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  910x480x730
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-19-05CS (cấp 1) BHS-19-05CS
  Gỗ cao su
  PRO Series - Cấp 1
  1200x450x650
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn học sinh BHS-02FT BHS-02FT
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-03FT BHS-03FT
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn học sinh BHS-1205QD BHS-1205QD
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x500x730
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông BOV-1205BC-1 màu VG BOV-1205-BC-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông BOV-1405BC-1 màu VG BOV-1405-BC-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông BOV-1605BC-1 màu VG BOV-1605-BC-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông BOV-1805BC-1 màu VG BOV-1805-BC-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1205IB ghi TAB-1205IB
  Ghi
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1205IB VG TAB-1205IB
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1206IB ghi TAB-1206IB
  Ghi
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1206IB VG TAB-1206IB
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1205I ghi TAB-1205I
  Ghi
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1206I ghi TAB-1206I
  Ghi
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn chân sắt TAB-1206I VG TAB-1206I
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1205B-1 màu VG BOV-1205B-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1205B-1- màu ghi BOV-1205B-1
  Ghi
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1405B-1 màu VG BOV-1405B-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1405B-1- màu ghi BOV-1405B-1
  Ghi
  PRO Series
  1400x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1605B-1 màu VG BOV-1605B-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1605B-1- màu ghi BOV-1605B-1
  Ghi
  PRO Series
  1600x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1805B-1 màu VG BOV-1805B-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông có bụng BOV-1805B-1- màu ghi BOV-1805B-1
  Ghi
  PRO Series
  1800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1205-1 màu VG BOV-1205-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1205-1- màu ghi BOV-1205-1
  Ghi
  PRO Series
  1200x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1207-1 màu VG BOV-1207-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1207-1- màu ghi BOV-1207-1
  Ghi
  PRO Series
  1200x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1405-1- màu ghi BOV-1405
  Ghi
  PRO Series
  1400x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1405-1 màu VG BOV-1405-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1407-1- màu ghi BOV-1407
  Ghi
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1407-1 màu VG BOV-1407-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1605-1 màu VG BOV-1605
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1605-1- màu ghi BOV-1605
  Ghi
  PRO Series
  1600x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1805-1 màu VG BOV-1805
  Vân gỗ
  PRO Series
  1800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông không bụng BOV-1805-1- màu ghi BOV-1805
  Ghi
  PRO Series
  1800x500x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn hội trường BHT-02-01 PU BHT-02-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x500x750
  Gỗ Sơn PU
  Bàn họp BHE-02-00 (1,8x1,0) VG 324 BHE-02-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1800x1000x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHE-03-00 (2,0X1,0) VG BHE-03-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  2000x1000x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHE-04 (2,4x1,2) VG 324 BHE-04-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  2400x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHE-05 (3,0x1,2) ghi BHE-05
  Ghi
  PRO Series
  3000x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHE-05 (3,0x1,2) VG BHE-05
  Vân gỗ
  PRO Series
  3000x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHE-06-00(3,6x1,2) ghi BHE-06
  Ghi
  PRO Series
  3600x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-03-00-1 ghi BHCN-03-00-1
  Ghi
  PRO Series
  2000x1000x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-03-00-1 vân gỗ BHCN-03-00-1
  Vân gỗ
  PRO Series
  2000x1000x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-03-00 ghi BHCN-03-00
  Ghi
  PRO Series
  2000x1000x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-03-00 VG 324 BHCN-03-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  2000x1000x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-04-00 ghi BHCN-04-00
  Ghi
  PRO Series
  2400x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-04-00 VG 324 BHCN-04-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  2400x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-04-00-1 ghi BHCN-04-00-1
  Ghi
  PRO Series
  2400x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHCN-04-00-1 Màu H2102 BHCN-04-00-1
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  2400x1200x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp FO1-BH-01 FO1-BH-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  2800x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp FO2-BH-01 FO2-BH-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  3200x1600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp FO3-BH-01 FO3-BH-01
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  3200x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp FO3-BH-03-00 (sơn trắng, gỗ 2102) FO3-BH-03
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  2400x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHG-01-01 VG Nẹp dán BHG-01-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x450x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHG-04-00 (1,4x0,6) VG 324 BHG-04-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHG-05-00 VG 324 BHG-05-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1500x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHG-06-00 (1,6x0,6) VG 324 BHG-06-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn họp BHG-07-00-00 VG 324 (1,8x0,6x0,75) BHG-07-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1800x600x750
  Gỗ MFC phủ Laminate
  Bàn họp BH-01-09 PU BH-01-09 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  4000x1600x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn họp BH-01-01 PU BH-01-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  2000x1000x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn họp BH-01-02 PU BH-01-02 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  2400x1200x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn họp BH-03-01 PU BH-03-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  3000x1200x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn họp BH-05-01 PU BH-05-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  3000x1200x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn họp BH-06-01 PU BH-06-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  2000x1000x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn inox cao cấp BI-1270- 304 BI-1270 (304)
  Trắng
  PRO Series
  1140x700x750
  Inox 304 cao cấp
  Bàn inox BI-1270W BI-1270w
  Trắng
  PRO Series
  1140x700x750
  Inox
  Bàn inox BI-1308 BI-1308
  Trắng
  PRO Series
  1300x800x750
  Inox
  Bàn inox BI-1270T-1 BI-1207T-1
  Trắng
  PRO Series
  1140x700x750
  Inox
  Bàn inox tròn BI-1150A BI-1150A
  Trắng
  PRO Series
  Ø1150x750
  Inox
  Bàn inox BI-950A BI-950A
  Trắng
  PRO Series
  $950x750
  Inox
  Bàn khám BK-03 BK-03
  Ghi
  PRO Series
  1350x650x800mm
  Thép sơn tĩnh điện, Da
  Bàn khám BKB-01BD BK-01
  Ghi
  PRO Series
  1900x650x500mm
  Inox, Da
  Bàn làm việc chữ X BLV-05-00 BLV-05-00
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc BLV-06-02 Đen - 338 BLV-06-02
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc BLV-06-02 Trắng - 338 BLV-06-02
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc BLV-06-02 Đen H2102 BLV-06-02
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc có giá sách BLV-01-01 sơn đen, màu H2102 BLV-01-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x(750- 1225
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc có giá sách BLV-01-01 sơn trắng, màu 338 BLV-01-01
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x600x(750- 1225
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc có giá sách BLV-01-01 sơn trắng, màu H2102 BLV-01-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x(750- 1225
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO1-BNV-00 FO1-BNV-00
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO1-BNV-01 FO1-BNV-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO3-BNV-03-00 Trắng 2102 FO3-BNV-03-00
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO3-BNV-03-00 Trắng -338 FO3-BNV-03-00
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO3-BNV-03-02 màu H2102 FO3-BNV-03-02
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO3-BNV-03-02 sơn trắng , màu 338 FO3-BNV-03-02
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc chân thép có Hộc gỗ FO3-BNV-03-02H sơn trắng, màu 338 FO3-BNV-03-02H
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc chân thép có Hộc gỗ FO3-BNV-03-02H sơn trắng, VG H2102 FO3-BNV-03-02H
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn làm việc FO4-BLV-01-00 màu H2102 FO4-BLV-01-00
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200X600X750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn sinh viên-BSV-01-00 VG 324 BSV-01-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x450x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn sinh viên BSV-01-00CS-1 BSV-01-00CS-1
  Gỗ cao su
  PRO Series
  1200x450x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Cao Su tự nhiên
  Bàn sinh viên-BSV-05-00 VG BSV-05-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x400x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông-BOV-$1400 BOV-$1400
  Vân gỗ
  PRO Series
  Ø1400x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông-BOV-$1600 VG BOV-$1600 VG
  Vân gỗ
  PRO Series
  Ø1600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn ống vuông-BOV-$1800 VG BOV-$1800 VG
  Vân gỗ
  PRO Series
  Ø1800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn trưởng phòng FO1-BTP-01 FO1-BTP-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1600x1600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn trưởng phòng FO2-BTP-01 FO2-BTP-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  1800x2000x750Bàn chính: 1600x800x750Bàn Phụ: 1200x500x630
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn trưởng phòng FO3-BTP-01 FO3-BTP-01
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1898x800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn trưởng phòng FO3-BTP-03-00 FO3-BTP-03-00
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1425x1000x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn trưởng phòng BTP-05-01 PU BTP-05-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1600x800x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn trưởng phòng BTP-06-01 PU BTP-06-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1600x800x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn văn phòng BVP-3S-01BL màu ghi BVP-3S-01BL
  Ghi
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-01BL màu vân gỗ BVP-3S-01BL
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-02BL ghi BVP-3S-02BL
  Ghi
  PRO Series
  1200x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-02BL màu vân gỗ BVP-3S-02BL
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-03BL màu ghi BVP-3S-03BL
  Ghi
  PRO Series
  1400x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-04BL màu ghi BVP-3S-04BL
  Ghi
  PRO Series
  1600x800x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-05BL ghi BVP-3S-05BL
  Ghi
  PRO Series
  1800x900x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-01B ghi-Nẹp dán BVP-3S-01B
  Ghi
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-02B màu ghi BVP-3S-02B
  Ghi
  PRO Series
  1200x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-03B ghi -Nẹp dán BVP-3S-03B
  Ghi
  PRO Series
  1400x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng ​ BVP-3S-04B VG BVP-3S-04B
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x800x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-04B màu ghi BVP-3S-04B
  Ghi
  PRO Series
  1600x800x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-06B ghi BVP-3S-06B
  Ghi
  PRO Series
  1600x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-06B VG 324 BVP-3S-06B
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-09H VG 2102 (bàn + Hộc rời) BVP-4S-09H
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-14H VG 2102 BVP-4S-14H
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-14HB H2102 BVP-4S-14HB
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-15H H2102 BVP-4S-15H
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1400x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-15HB H2102 BVP-4S-15HB
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1400x700x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-16H H2102 BVP-4S-16H
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1600x800x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-16 HB H2102 BVP-4S-16HB
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1600x800x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-09 VG 2102 -ok BVP-4S-09
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-10 VG H2102 -ok BVP-4S-10
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-11 VG H2102 -OK BVP-4S-11
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1600x800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-5S-07 BVP-5S-07
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-5S-08 BVP-5S-08
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-5S-09 BVP-5S-09
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-5S-10 BVP-5S-10
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-5S-11 BVP-5S-11
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-5S-12 BVP-5S-12
  Vân gỗ
  PRO Series
  1600x800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-12 VG 2102 BVP-4S-12
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1400x700x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-4S-13 màu H2102 BVP-4S-13
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1600x800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-3S-00 ghi BVP-3S-00
  Ghi
  PRO Series
  1000x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng Modul BMD-5S-00 BMD-5S-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng Modul BMD-5S-01 BMD-5S-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x1400x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng Modul BMD-5S-02 BMD-5S-02
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x1200x751
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng Modul BMD-5S-03 BMD-5S-03
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x1400x751
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng Modul BMD-5S-04 BMD-5S-04
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x1200x752
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng Modul BMD-5S-05 BMD-5S-05
  Vân gỗ
  PRO Series
  1400x1400x752
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn FO1-BMD-00 FO1-BMD-00
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1400x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn modul 4 chỗ FO1-BMD-01 FO1-BMD-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x2800x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn nhân viên FO2-BMD-00 FO2-BMD-00
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x1200x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn modul 2 chỗ FO3-BMD-01 FO3-BMD-01
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1400x1400x750
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn văn phòng BVP-06-01 PU BVP-06-01 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  1200x700x760
  Gỗ Sơn PU
  Bàn vi tính BVT-06-00 Ghi chì BVT-06-00
  Ghi
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn vi tính BVT-06 vân gỗ BVT-06-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn vi tính BVT-07-01 màu H2102 BVT-07-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bàn vi tính BVT-07-02 màu H2102 BVT-07-02
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  1200x600x750
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Bục phát biểu BPB-02 PU BPB-02 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  800x550x1200
  Gỗ Sơn PU
  Bục phát biểu BPB-03 PU BPB-03 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  800x600x1160
  Gỗ Sơn PU
  Bục tượng bác BTB-02 PU BTB-02 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  800x600x1200
  Gỗ Sơn PU
  Cầu là CLM-02-01 CLM-02-01
  Hoa văn
  PRO Series
  1010x390x(675-815)
  Thép mạ Ni-Cr, Vải
  Cầu là CLS-02-01 CLS-02-01
  Hoa văn
  PRO Series
  1010x390x(675-815)
  Thép sơn tĩnh điện, Vải
  Cầu là CLM-06-00A CLM-06-00A
  Hoa văn
  PRO Series
  1175x450x(80-800)
  Thép mạ Ni-Cr, Vải
  Cầu là CLS-06-00A CLS-06-00A
  Hoa văn
  PRO Series
  1175x450x(80-800)
  Thép sơn tĩnh điện, Vải
  Cầu là X5-1 chống cháy X5-1
  Hoa văn
  PRO Series
  1200x360x65-750
  Thép sơn tĩnh điện, Vải chậm cháy
  Giá áo ZA-14-00 (da lươn ) ZA-14-00
  Nâu
  PRO Series
  Ø628x1715
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-14-00 (đen sần ) ZA-14-00
  Đen sần
  PRO Series
  Ø628x1715
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-15-00 (da lươn) ZA-15-00
  Nâu
  PRO Series
  Ø628x1715
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-15-00 (đen sần ) ZA-15-00
  Đen sần
  PRO Series
  Ø628x1715
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-13-00 ZA-13-00
  Trắng
  PRO Series
  Ø628x1715
  Inox
  Ghế GXM-21-02 nỉ T6818 GXM-21-02
  Đỏ
  PRO Series
  455x460x900
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GXM-21-02 nỉ T6835 GXM-21-02
  Xanh dương
  PRO Series
  455x460x900
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GXS-21-02 nỉ T6818 GXS-21-02
  Đỏ
  PRO Series
  455x460x900
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GXS-22-00 xanh GXS-22-00
  Xanh dương
  PRO Series
  Ø320x(580-700)
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GXS-22-00 đen GXS-22-00
  Đen
  PRO Series
  Ø320x(580-700)
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GXS-22-00 đỏ GXS-22-00
  Đỏ
  PRO Series
  Ø320x(580-700)
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế đôn GI-10-05 GI-10-05
  Trắng
  PRO Series
  Ø275/ Ø385x445
  Inox
  Ghế đôn GI-10-06 xanh Gi-10-06
  Xanh dương
  PRO Series
  Ø290/ Ø385x455 Khối lượng: 1.15kg (±2%)
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế đôn GI-10-06 đỏ Gi-10-06
  Đỏ
  PRO Series
  Ø290/ Ø385x455 Khối lượng: 1.15kg (±2%)
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế đôn GI-10-06 đen Gi-10-06
  Đen
  PRO Series
  Ø290/ Ø385x455 Khối lượng: 1.15kg (±2%)
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế đôn GI-10-11 GI-10-11
  Trắng
  PRO Series
  Ø275x450
  Inox
  Ghế đôn GI-10-03 mưa GI-10-03
  Đỏ
  PRO Series
  Ø315x460
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế đôn GI-10-03 xanh GI-10-03
  Xanh dương
  PRO Series
  Ø315x460
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế đôn GM-10-03 bò GM-10-03
  Nâu
  PRO Series
  Ø315x460
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế đôn GS-10-03 da bò GS-10-03
  Nâu
  PRO Series
  Ø315x460
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-15-04 xanh GI-15-04
  Xanh dương
  PRO Series
  400x480x980
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-15-04 đỏ cờ GI-15-04
  Đỏ
  PRO Series
  400x480x980
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-15-09 GI-15-09
  Trắng
  PRO Series
  440x465x1010
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-23-00 xanh GS-23-00
  Xanh dương
  PRO Series
  400x460x832
  Ghế gấp GS-23-00 cam GS-23-00
  Cam
  PRO Series
  400x460x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-00 cốm GS-23-00
  Vàng
  PRO Series
  400x460x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-03 đỏ GS-23-03
  Đỏ
  PRO Series
  430x446x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-03 hồng GS-23-03
  Hồng
  PRO Series
  430x446x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-03 xanh dương GS-23-03
  Xanh dương
  PRO Series
  430x446x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-03 xanh lá GS-23-03
  Xanh lá
  PRO Series
  430x446x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-03 sơn ghi, đỏ GS-23-03
  Đỏ
  PRO Series
  430x446x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-03 sơn ghi,xanh dương GS-23-03
  Xanh lá
  PRO Series
  430x446x832
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế gấp GS-23-06 sơn trắng,nỉ xanh GS-23-06
  Xanh dương
  PRO Series
  410x470x810
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế gấp GS-23-06 sơn trắng, nỉ đỏ GS-23-06
  Đỏ
  PRO Series
  410x470x810
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế gấp GI-01-00 xanh GI-01-00
  Xanh dương
  PRO Series
  456x450x830
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-01-00 bò GI-01-00
  Nâu
  PRO Series
  456x450x830
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-01-00 đỏ cờ GI-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  456x450x830
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-01-00 kẻ GI-01-00
  Kẻ
  PRO Series
  456x450x830
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-01-00 mưa GI-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  456x450x830
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-01-00 kẻ GM-01-00
  Kẻ
  PRO Series
  456x450x830
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-01-00 bò GM-01-00
  Nâu
  PRO Series
  456x450x830
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-01-00 mưa GM-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  456x450x830
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-01-00 xanh GM-01-00
  Xanh dương
  PRO Series
  456x450x830
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-01-00 sơn trắng, da kẻ GS-01-00
  Kẻ
  PRO Series
  456x450x830
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-01-00 sơn ghi, da mưa GS-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  456x450x830
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-01-00 sơn ghi, da nâu GS-01-00
  Nâu
  PRO Series
  456x450x830
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-01-00 sơn ghi, da xanh GS-01-00
  Xanh dương
  PRO Series
  456x450x830
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-01-00 sơn lươn, da bò GS-01-00
  Nâu
  PRO Series
  456x450x830
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-01-00 sơn ghi, da kẻ GS-01-00
  Nâu
  PRO Series
  456x450x830
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-02-00 kẻ GM-02-00
  Kẻ
  PRO Series
  385x390x720
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-02-00 mưa GM-02-00
  Đỏ
  PRO Series
  385x390x720
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-02-00 xanh GM-02-00
  Xanh dương
  PRO Series
  385x390x720
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-02-00 sơn trắng, da kẻ GS-02-00
  Kẻ
  PRO Series
  385x390x720
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-04-02 kẻ GI-04-02
  Kẻ
  PRO Series
  440x465x995
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-04-02 bò GI-04-02
  Nâu
  PRO Series
  440x465x995
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-04-02 mưa GI-04-02
  Đỏ
  PRO Series
  440x465x995
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-04-02 xanh GI-04-02
  Xanh dương
  PRO Series
  440x465x995
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-04-00 xanh GM-04-00
  Xanh dương
  PRO Series
  440x465x995
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-04-02 kẻ GM-04-02
  Kẻ
  PRO Series
  440x465x995
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-04-02 sơn ghi, da kẻ GS-04-02
  Kẻ
  PRO Series
  440x465x995
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-04-02 sơn ghi da xanh GS-04-02
  Xanh dương
  PRO Series
  440x465x995
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-05-00 da kẻ GI-05-00
  Kẻ
  PRO Series
  470x460x860
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-05-00 da xanh GI-05-00
  Xanh dương
  PRO Series
  470x460x860
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-05-00 đen GI-05-00
  Đen
  PRO Series
  470x460x860
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-05-00 kẻ GM-05-00
  Kẻ
  PRO Series
  470x460x860
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-05-00 da đen GM-05-00
  Đen
  PRO Series
  470x460x860
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-05-00 xanh GM-05-00
  Xanh dương
  PRO Series
  470x460x860
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-05-00 (sơn ghi +xanh) GS-05-00
  Xanh dương
  PRO Series
  470x460x860
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-05-00 sơn ghi dả da đen GS-05-00
  Đen
  PRO Series
  470x460x860
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-05-00 Sơn ghi da kẻ GS-05-00
  Kẻ
  PRO Series
  470x460x860
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-05-00B da đen GI-05-00B
  Đen
  PRO Series
  540x460x860
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-05-00B da xanh GI-05-00B
  Xanh dương
  PRO Series
  540x460x860
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-05-00B xanh 36 GM-05-00B
  Xanh dương
  PRO Series
  540x460x860
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GM-05-00B da đen GM-05-00B
  Đen
  PRO Series
  540x460x860
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-05-00B xanh, mặt VG GS-05-00B
  Xanh dương
  PRO Series
  540x460x860
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-05-00B ghi, da đen GS-05-00B
  Đen
  PRO Series
  540x460x860
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-05-00B Kẻ mặt VG GS-05-00B
  Kẻ
  PRO Series
  540x460x860
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-12-01 sơn đen,da mưa GS-12-01
  Đỏ
  PRO Series
  415x475x1050
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế gấp GS-12-01 sơn đen nỉ tulip GS-12-01
  Hoa văn
  PRO Series
  415x475x1050
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế gấp GS-12-01A bọc nỉ hoa tuylip GS-12-01A
  Hoa văn
  PRO Series
  420x485x1050
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế gấp GS-12-01A Nỉ móc câu GS-12-01A
  Hoa văn
  PRO Series
  420x485x1050
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế gấp GI-15-10 bò GI-15-10
  Nâu
  PRO Series
  440x470x1010
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế GI-15-10 kẻ GI-15-10
  Kẻ
  PRO Series
  440x470x1010
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-15-10 mưa GI-15-10
  Đỏ
  PRO Series
  440x470x1010
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GI-15-10 xanh GI-15-10
  Xanh dương
  PRO Series
  440x470x1010
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-15-10 sơn ghi, da xanh GS-15-10
  Xanh dương
  PRO Series
  440x470x1010
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế gấp GS-15-10 Bò+DL GS-15-10
  Nâu
  PRO Series
  440x470x1010
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế GI-22-00 xanh GI-22-00
  Xanh dương
  PRO Series
  450x465x775
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GI-22-00 cam GI-22-00
  Cam
  PRO Series
  450x465x775
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GI-22-00 đen GI-22-00
  Đen
  PRO Series
  450x465x775
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GI-22-00 vàng GI-22-00
  Vàng
  PRO Series
  450x465x775
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GM-22-00 cam GM-22-00
  Cam
  PRO Series
  450x465x775
  Thép mạ Ni-Cr, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GM-22-00 đen GM-22-00
  Đen
  PRO Series
  450x465x775
  Thép mạ Ni-Cr, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GM-22-00 xanh GM-22-00
  Xanh dương
  PRO Series
  450x465x775
  Thép mạ Ni-Cr, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GS-22-00 xanh GS-22-00
  Xanh dương
  PRO Series
  450x465x775
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế giám đốc GGD-01-00 GGD-01-00
  Nâu
  PRO Series
  660x580x(1180-1250) Rc = 350
  Đệm mút bọc da, Gỗ tự nhiên
  Ghế giám đốc GGD-02-00 GGD-02-00
  Nâu
  PRO Series
  700x580x(1180-1250) Rc = 350
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-04-00 đen GGD-04-00
  Đen
  PRO Series
  690x800x(1150-1215) Rc = 350
  Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-07-01 đen GGD-07-01
  Đen
  PRO Series
  710x(460-600)x(1130-1190)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-08-01 đen GGD-08-01
  Đen
  PRO Series
  700x750x(1190x1240)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-09-00 da nâu 11022 GGD-09-00
  Nâu
  PRO Series
  660x710x(1140x1205)
  Đệm mút bọc da, Gỗ Sơn PU
  Ghế giám đốc GGD-09-00 đen GGD-09-00
  Đen
  PRO Series
  660x710x(1140x1205)
  Đệm mút bọc da, Gỗ Sơn PU
  Ghế giám đốc GGD-10-00 ghi GGD-10-00
  Ghi
  PRO Series
  740x540x(1190-1280) RC 350
  Đệm mút bọc da, Gỗ Sơn PU
  Ghế giám đốc GGD-10-00 đỏ GGD-10-00
  Đỏ
  PRO Series
  740x540x(1190-1280) RC 350
  Đệm mút bọc da, Gỗ Sơn PU
  Ghế giám đốc GGD-11-00 đen GGD-11-00
  Đen
  PRO Series
  640x550x(1150-1250) RC 350
  Đệm mút bọc da, Gỗ Sơn PU
  Ghế giám đốc GGD-12-00 đen GGD-12-00
  Đen
  PRO Series
  680x(500-600)x(1175-1235)Rc 350
  Nhôm, Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-12-00 xanh GGD-12-00
  Xanh Ngọc
  PRO Series
  680x(500-600)x(1175-1235)Rc 350
  Nhôm, Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-15-00 đen GGD-15-00
  Đen
  PRO Series
  670x(490-570)x(1100-1180) Rc 350
  Nhôm, Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-15-01 đen GGD-15-01
  Đen
  PRO Series
  680x(500-600)x(1200-1260)
  Nhôm, Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-16-01 - đen GGD-16-01
  Đen
  PRO Series
  670x(480-500)x(1110-1170)
  Nhôm, Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế giám đốc GGD-17-00 GGD-17-00
  Đen
  PRO Series
  670x(490-570)x(1180-1260) Rc 350
  Đệm mút bọc da
  Ghế GS-19-00 VG H2102 GS-19-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  405x440x420-780
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Ghế giáo viên GS-19-02 gỗ 324 GS-19-02
  Vân gỗ
  PRO Series
  450x450x860
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Ghế GS-19-14 gỗ MFC GS-19-14
  Vân gỗ
  PRO Series
  360x315x340/570
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Ghế GS-19-15 gỗ CI GS-19-15
  Vân gỗ
  PRO Series
  390x345x370/630
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Ghế GS-19-16 gỗ CI GS-19-16
  Vân gỗ
  PRO Series
  410x385x410/690
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ MFC phủ Melamine
  Ghế học sinh GHS-13-07 da hồng GHS-13-07
  Hồng
  PRO Series
  295x340x(385:485)x(685x:785)
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế học sinh GHS-13-07 da xanh GHS-13-07
  Xanh dương
  PRO Series
  295x340x(385:485)x(685x:785)
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế GS-32-08 tay gỗ, sơn đen, nỉ T, ghế 10 chỗ/dãy GS-32-08
  Đỏ
  PRO Series
  W610xD530-660xH1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GS-32-08 tay gỗ, sơn đen, nỉ T, ghế 7 chỗ/dãy GS-32-08
  Đỏ
  PRO Series
  W610xD530-660xH1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GS-32-08 tay gỗ, sơn đen, nỉ T, ghế 8 chỗ/dãy GS-32-08
  Đỏ
  PRO Series
  W610xD530-660xH1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GS-32-08 tay gỗ, sơn đen, nỉ T, ghế 9 chỗ/dãy GS-32-08
  Đỏ
  PRO Series
  W610xD530-660xH1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế GS-32-08B tay gỗ, sơn đen, nỉ T, ghế 7-9 chỗ/dãy, bàn viết Sơn PU GS-32-08B
  Đỏ
  PRO Series - Dãy từ 06 ghế
  W610xD530-660xH1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Gỗ công nghiệp
  Ghế hội trường GS-32-14B (3 chỗ/dãy) GS-32-14B
  Đỏ
  PRO Series
  685x625-770x1000
  Thép sơn tĩnh điện
  Ghế hội trường GS-32-15B GS-32-15B
  Đỏ
  PRO Series
  685x625-850x1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế nhà chờ GS-29-00H da mưa GS-29-00H
  Đỏ
  PRO Series
  2475x548x396-835
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế nhà chờ GS-30-00H da xanh GS-30-00H
  Xanh dương
  PRO Series
  1975x548x396-835
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế nhà chờ GS-29-01H da mưa GS-29-01H
  Đỏ
  PRO Series - Dãy 05 ghế
  2475x498x396-939
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế nhà chờ GS-30-01H da mưa GS-30-01H
  Đỏ
  PRO Series - Dãy 04 ghế
  1975x498x396-939
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế nhà chờ GI-29-05 GI-29-05
  Trắng
  PRO Series - Dãy 05 ghế
  2890x680x405-770
  Inox
  Ghế nhà chờ GI-30-05 GI-30-05
  Trắng
  PRO Series - Dãy 04 ghế
  2320x680x405-770
  Inox
  Ghế nhà chờ GI-31-05 GI-31-05
  Trắng
  PRO Series - Dãy 03 ghế
  1750x680x405-770
  Inox
  Ghế nhà chờ GI-29-06 (5 chỗ) GI-29-06
  Trắng
  PRO Series - Dãy 05 ghế
  2960x650x410-760
  Inox
  Ghế nhà chờ GI-30-06 4 chỗ GI-30-06
  Trắng
  PRO Series - Dãy 04 ghế
  2380x650x410-760
  Inox
  Ghế nhà chờ GI-31-06 3 chỗ GI-31-06
  Trắng
  PRO Series - Dãy 03 ghế
  1800x650x410-760
  Inox
  Ghế nhà chờ GM-29-07 5 chỗ GM-29-07
  Trắng
  PRO Series - Dãy 05 ghế
  2960x650x405-760
  Thép mạ Ni-Cr
  Ghế nhà chờ GM-30-07 4 chỗ GM-30-07
  Trắng
  PRO Series - Dãy 04 ghế
  2380x650x405-760
  Thép mạ Ni-Cr
  Ghế nhà chờ GM-31-07 3 chỗ GM-31-07
  Trắng
  PRO Series - Dãy 03 ghế
  1800x650x405-760
  Thép mạ Ni-Cr
  Ghế nhà chờ GS-29-11H GS-29-11H
  Xanh dương
  PRO Series - Dãy 05 ghế
  2540x525x430-730
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế nhà chờ GS-30-11H GS-30-11H
  Xanh dương
  PRO Series - Dãy 04 ghế
  2020x525x430-730
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế nhà chờ GS-31-11H GS-31-11H
  Xanh dương
  PRO Series - Dãy 03 ghế
  1500x525x430-730
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế xoay GNV-01-00 da đen GNV-01-00
  Đen
  PRO Series
  550x560x(900-1020) Rc = 280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế xoay GNV-01-00 nỉ chấm bi GNV-01-00
  Chấm bi
  PRO Series
  550x560x(900-1020) Rc = 280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế xoay GNV-01-00 nỉ Xanh T6100V GNV-01-00
  T6100V
  PRO Series
  550x560x(900-1020) Rc = 280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế xoay GNV-01-00 nỉ xám GNV-01-00
  Xám
  PRO Series
  550x560x(900-1020) Rc = 280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế xoay GNV-01-00 nỉ xanh T6818 GNV-01-00
  Xanh dương
  PRO Series
  550x560x(900-1020) Rc = 280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế xoay GNV-01-01 nỉ đỏ A8.20 GNV-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  550x560x(900-1020) Rc = 280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc nỉ
  Ghế xoay GNV-05-00 đen GNV-05-00
  Đen
  PRO Series
  590x550x(890-1010) Rc=280
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế xoay GNV-05-00 mặt đen tựa xanh GNV-05-00
  Xanh Ngọc
  PRO Series
  590x550x(890-1010) Rc=280
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế xoay GNV-05-01 mặt đen, tựa đen GNV-05-01
  Đen
  PRO Series
  580x520x(850-950) Rc=300
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-05-01 mặt đen, tựa xanh GNV-05-01
  Xanh dương
  PRO Series
  580x520x(850-950) Rc=300
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-06-01 mặt đen, tựa đen GNV-06-01
  Đen
  PRO Series
  590x500x(850-950)Rc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-06-00 mặt đen, tựa đen GNV-06-00
  Đen
  PRO Series
  590x520x(850-950) Rc=290
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-06-00 mặt đen, tựa xanh GNV-06-00
  Xanh dương
  PRO Series
  590x520x(850-950)Rc=290
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế xoay GNV-06-01 mặt đỏ, tựa đỏ GNV-06-01
  Đỏ
  PRO Series
  590x500x(850-950)Rc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-06-01 mặt đen tựa xanh GNV-06-01
  Xanh dương
  PRO Series
  590x500x(850-950)Rc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-07-00 mặt đen, tựa đen GNV-07-00
  Đen
  PRO Series
  560x560x(860-980) Rc=300
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế xoay GNV-07-00 mặt đen, tựa đỏ GNV-07-00
  Đỏ
  PRO Series
  560x560x(860-980) Rc=300
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế xoay GNV-07-00 mặt đen, tựa xanh GNV-07-00
  Đen
  PRO Series
  560x560x(860-980) Rc=300
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế xoay GNV-07-01 mặt đen, tựa đen GNV-07-01
  Đen
  PRO Series
  560x560x(860-980) Rc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-07-01 mặt đen, tựa đỏ GNV-07-01
  Đen
  PRO Series
  560x560x(860-980) Rc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-07-01 mặt đen, tựa xanh GNV-07-01
  Đen
  PRO Series
  560x560x(860-980) Rc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-08-00 ghi GNV-08-00
  Ghi
  PRO Series
  565X(412-495)X(865-945) Rc 325
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-09-00 ghi GNV-09-00
  Ghi
  PRO Series
  565X(412-495)X(865-945) Rc 310
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-10-00 đen GNV-10-00
  Đen
  PRO Series
  590x(445-510)x(875-940)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-10-00 ghi GNV-10-00
  Ghi
  PRO Series
  590x(445-510)x(875-940)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-12-00 đỏ GNV-12-00
  Đỏ
  PRO Series
  575x(445-525)x(925-1005) Rc 310
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-13-00 đen GNV-13-00
  Đen
  PRO Series
  555x(420-490)x(860-930) Rc 310
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-13-00 ghi GNV-13-00
  Ghi
  PRO Series
  555x(420-490)x(860-930) Rc 310
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-13-00 xanh GNV-13-00
  Xanh dương
  PRO Series
  555x(420-490)x(860-930) Rc 310
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-14-00 trắng xanh (STOP) GNV-14-00
  Trắng
  PRO Series
  90x(445-510)x(875-940)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-16-00 ghi GNV-16-00
  Ghi
  PRO Series
  650x500x(920-990) Rc 325
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-18-00 GNV-18-00
  Đen
  PRO Series
  590x(440-550)x(970- 1080)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-20-00 - đen GNV-20-00
  Đen
  PRO Series
  580x(420-530)x(970- 1080)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-21-00 - đen GNV-21-00
  Đen
  PRO Series
  560x(420-530)x(890- 1000)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-22-00-đen GNV-22-00
  Đen
  PRO Series
  570x(450-530)x(910-990)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-23-00 - đen GNV-23-00
  Đen
  PRO Series
  550x(410-530)x(870-990)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-24-00 Đen GNV-24-00
  Đen
  PRO Series
  570 x 520 x (880 - 1000) Rc320
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế xoay GNV-25-00 Đen GNV-25-00
  Đen
  PRO Series
  570 x 520 x (900-1020) Rc 320
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế phòng họp PU GPH-04 GPH-04
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  675x615x965
  Gỗ Sơn PU
  Ghế phòng họp PU GPH-05 GPH-05
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  740x620x1060
  Gỗ Sơn PU
  Ghế GM-24 xanh GM-24-00
  Xanh dương
  PRO Series
  570x610x950
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GM-24-00 nỉ đen GM-24-00
  Đen
  PRO Series
  570x610x950
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GS-24-00 sơn đen, nỉ đen GS-24-00
  Đen
  PRO Series
  570x610x950
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GM-25-00 nỉ đen GM-25-00
  Đen
  PRO Series
  570x610x970
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GM-25-00 màu xanh GM-25-00
  Xanh dương
  PRO Series
  570x610x970
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GS-25-00 sơn đen, nỉ đen GS-25-00
  Đen
  PRO Series
  570x610x970
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế chân quỳ GM-44-00 GM-44-00
  Đen
  PRO Series
  570x670x1020
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GM-44-01 GM-44-01
  Đen
  PRO Series
  570x665x1010
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GM-46 nỉ T6835 (STOP) GM-46-00
  Đen
  PRO Series
  580x725x1000
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế chân quỳ GM-46-00 GM-46-00
  Đen
  PRO Series
  580x725x1000
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế GS-46-00 sơn màu bạc, da đen GS-46-00
  Đen
  PRO Series
  580x725x1000
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GM-47-00 màu đen GM-47-00
  Đen
  PRO Series
  570x640x995
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GM-48-00 đen GM-48-00
  Đen
  PRO Series
  570x545x935
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế GM-21-05 nỉ T6818 GM-21-05
  Đen
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GM-21-05 da đen GM-21-05
  Đen
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế GM-21-05 xám tro GM-21-05
  Xám
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế GS-21-05 khung đen, da đen GS-21-05
  Đen
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế GS-21-05 khung ghi, da đen GS-21-05
  Đen
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc da
  Ghế GS-21-05 sơn đen, nỉ xám tro GS-21-05
  Xám
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GS-21-05 sơn ghi nỉ xanh GS-21-05
  Xanh dương
  PRO Series
  510x500x455-950
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế chân quỳ GI-28-01 màu XGIA HP025 GI-28-01
  Xanh dương
  PRO Series
  478x460x817
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GI-28-01 da đen GI-28-01
  Đen
  PRO Series
  478x460x817
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GI-28-01 da xanh 36 GI-28-01
  Xanh lá
  PRO Series
  478x460x817
  Inox, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GM-28-01 da GM-28-01
  Xanh dương
  PRO Series
  478x460x817
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế chân quỳ GI-28-05 cam GI-28-05
  Cam
  PRO Series
  495x445x765
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế chân quỳ GI-28-05 đen GI-28-05
  Đen
  PRO Series
  495x445x765
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế chân quỳ GI-28-05 xanh GI-28-05
  Xanh dương
  PRO Series
  495x445x765
  Inox, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế chân quỳ GM-28-05 xanh GM-28-05
  Xanh dương
  PRO Series
  495x445x765
  Thép mạ Ni-Cr, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế chân quỳ GM-28-05 cam GM-28-05
  Cam
  PRO Series
  495x445x765
  Thép mạ Ni-Cr, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế chân quỳ GM-28-05 đen GM-28-05
  Đen
  PRO Series
  495x445x765
  Thép mạ Ni-Cr, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế chân quỳ GS-28-05 xanh GS-28-05
  Xanh dương
  PRO Series
  495x445x765
  Thép sơn tĩnh điện, Nhựa nguyên sinh cao cấp
  Ghế GNS-11-02 sơn nhũ đồng GNS-11-02
  Đỏ
  PRO Series
  450x455x930
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GNS-11-02 nỉ kẻ ô GNS-11-02
  Kẻ
  PRO Series
  450x455x930
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GS-11-07B GS-11-07B
  Đỏ
  PRO Series
  450x480x935
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GS-11-08 GS-11-08
  Đỏ
  PRO Series
  450x480x975
  Thép sơn tĩnh điện, Đệm mút bọc nỉ, Nỉ T
  Ghế GS-11-10 sơn trắng GS-11-10
  Nâu
  PRO Series
  450x455x930
  Thép sơn tĩnh điện
  Ghế GX-22-01 xanh GX-22-01
  Xanh dương
  PRO Series
  Ø350x(630-750)xRc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế GX-22-01 đen GX-22-01
  Đen
  PRO Series
  Ø350x(630-750)xRc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế GX-22-02 đen GX-22-02
  Đen
  PRO Series
  Ø350x(400-520)xRc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế GX-22-02 xanh GX-22-02
  Xanh dương
  PRO Series
  Ø350x(400-520)xRc=280
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Đệm mút bọc da
  Ghế thư giãn GXL-01-00 hoa xanh GXL-01-00
  Xanh dương
  PRO Series
  1760x675x800
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Ghế thư giãn GXL-01-00 3D đỏ GXL-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  1760x675x800
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Ghế thư giãn GXL-01-00 hình thoi nâu GXL-01-00
  Nâu
  PRO Series
  1760x675x800
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Ghế thư giãn GXL-01-00 hoa đỏ GXL-01-00
  Đỏ
  PRO Series
  1760x675x800
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Ghế thư giãn GXL-01-00 mũi tên GXL-01-00
  Mũi tên
  PRO Series
  1760x675x800
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Ghế thư giãn GXL-01-03 ghi GXL-01-03
  Ghi
  PRO Series
  1520x600x1125
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Ghế thư giãn nan gỗ GNI-07-00 GNI-07-00
  Vân gỗ
  PRO Series
  1530x660x775
  Inox, Gỗ Keo tự nhiên
  Ghế trưởng phòng GTP-03-00 GTP-03-00
  Đen
  PRO Series
  650x640x1120-1240 mm
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-03-00A đen GTP-03-00A
  Đen
  PRO Series
  650x640x1120-1240 mm
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-03-00A nâu HP14 GTP-03-00A
  Nâu
  PRO Series
  650x640x1120-1240 mm
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-04 nâu GTP-04-00
  Nâu
  PRO Series
  580x570x(1035-1115)
  Thép mạ Ni-Cr, Đệm mút bọc da
  Ghế trưởng phòng GTP-05-01 GTP-05-00
  Đen
  PRO Series
  600x600x(1030-1110) Rc=350
  Thép mạ Ni-Cr, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-07-00 GTP-07-00
  Đen
  PRO Series
  600x460x(1060-1250) Rc=350
  Thép mạ Ni-Cr, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-08-00 đen GTP-08-00
  Đen
  PRO Series
  640x500x(1160-1210) Rc 350
  Thép mạ Ni-Cr, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-09-00 đen GTP-09-00
  Đen
  PRO Series
  660x580x(1195-1280) Rc=350
  Thép mạ Ni-Cr, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-10-00 đen GTP-10-00
  Đen
  PRO Series
  640x500x(1160-1210) Rc=350
  Thép mạ Ni-Cr, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-10-00 nâu GTP-10-00
  Nâu
  PRO Series
  640x500x(1160-1210) Rc=350
  Thép mạ Ni-Cr, Da
  Ghế trưởng phòng GTP-11-00 xanh GTP-11-00
  Xanh dương
  PRO Series
  650x(440-510)x(1060-1130)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-12-00 đen GTP-12-00
  Đen
  PRO Series
  575x(445-525)x(1120-1200)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-13-00 đen GTP-13-00
  Đen
  PRO Series
  625x(450-520)x(1090-1160) Rc 325
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-13-00 ghi xanh GTP-13-00
  Ghi
  PRO Series
  625x(450-520)x(1090-1160) Rc 325
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-14-00 ghi GTP-14-00
  Ghi
  PRO Series
  620x(415-495)x(1080-1160) RC=325
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-15-00 đen GTP-15-00
  Đen
  PRO Series
  640x(460-560)x(1170-1270) Rc 320
  Thép mạ Ni-Cr, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-17-00 ghi GTP-17-00
  Ghi
  PRO Series
  600x(440-520)x(1100-1180) RC 325
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-19-00 da đen GTP-19-00
  Đen
  PRO Series
  550x(410-550)x(1190- 1310)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-20-00- ghi GTP-20-00
  Ghi
  PRO Series
  550x(440-510)x(1190-1270)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-20-00-trắng GTP-20-00
  Trắng
  PRO Series
  550x(440-510)x(1190-1270)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế trưởng phòng GTP-21-00 - ghi GTP-21-00
  Ghi
  PRO Series
  600x(470-590)x(1190- 1320)
  Nhựa nguyên sinh cao cấp, Lưới
  Ghế GM-34-06 GM-34-06
  Vân gỗ
  PRO Series
  460x465x910
  Thép mạ Kẽm, Gỗ MFC phủ Laminate
  Giá để giày GDG-01-01 GDG-01-01
  Trắng
  PRO Series - 3 Tầng
  800x350x500
  Thép sơn tĩnh điện, Inox, Gỗ MFC phủ Melamine
  Giá để giày GDG-01-02 GDG-01-02
  Trắng
  PRO Series - 5 tầng
  800x350x850
  Thép sơn tĩnh điện, Inox, Gỗ MFC phủ Melamine
  Giá thư viện GTV-01-01 GTV-01-01
  Ghi
  PRO Series
  1025x450x1875
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá thư viện GTV-02-00N GTV-02-00N
  Ghi
  PRO Series
  1006x406x2025
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá thư viện GTV-02-00V GTV-02-00V
  Ghi
  PRO Series
  1006x406x2065
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá thư viện GTV-02-00 GTV-02-00
  Ghi
  PRO Series
  1084x400x2000
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá thư viện GTV-02-03 GTV-02-03
  Ghi
  PRO Series
  1800x400x1760
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-02-01 ZA-02-01
  Đen
  PRO Series
  1393x500x(1260-1580)
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-08-01 ZA-08-01
  Đen
  PRO Series
  1355x500x(1240-1600)
  Thép sơn tĩnh điện
  Giá áo ZA-09-01 ZA-09-01
  Trắng
  PRO Series
  1215x500x(1275-1515)
  Inox
  Giường gấp Gi-01-00 Gi-01-00
  Hoa văn
  PRO Series
  1975x764x274x(366-578)
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Giường gấp Gi-01-06 Gi-01-06
  Hoa văn
  PRO Series
  1875x680x250
  Thép sơn tĩnh điện, Bạt Textilene
  Giường Gi-05-00 (K.dát+ cọc màn) GI-05-00
  Ghi
  PRO Series
  1900x914x800
  Thép sơn tĩnh điện
  Giường Gi-05-00 (có giát + cọc màn+ đệm mút) GI-05-00
  Ghi
  PRO Series
  1905x900x800
  Thép sơn tĩnh điện
  Bàn khám BK-04 BK-04
  Ghi
  PRO Series
  1960x710x700mm
  Giường Gi-02-00 (K.dát+ cọc) GI-02-00
  Ghi
  PRO Series
  1900x850x1710
  Thép sơn tĩnh điện
  Giường Gi-02-00 (K.dát, K.cọc) GI-02-00
  Ghi
  PRO Series
  1900x850x1710
  Thép sơn tĩnh điện
  Dát gỗ Gi-05 GI-05
  Ghi
  PRO Series
  0
  Thép sơn tĩnh điện
  Ghế thư giãn nan gỗ GNS-07-00 GNS-07-00
  Nâu
  PRO Series
  1530x660x775
  Thép sơn tĩnh điện, Gỗ Keo tự nhiên
  Hộc di động HDD-03-00 PU HDD-03-00 PU
  Vân gỗ tối
  PRO Series
  400x500x600
  Gỗ Sơn PU
  Hộc bàn gỗ-HBG-04-01 VG H2102 HBG-04-01
  Vân gỗ Sáng - H2102
  PRO Series
  420x460x650
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Hộc bàn gỗ HBG-06-01 HBG-06-01
  Vân gỗ
  PRO Series
  420x460x650
  Gỗ MFC phủ Melamine
  Sân khấu di động MS-1100CP MS-1100cp
  Đỏ
  PRO Series
  2400x1200x(430-610)
  Thép sơn tĩnh điện
  Thang gấp 3 bậc TH-01-03 TH-01-03
  Hoa văn
  PRO Series - 3 Tầng
  620x450x1100
  Thép sơn tĩnh điện, Nỉ T
  Thang gấp 4 bậc TH-01-04 TH-01-04
  Nâu
  PRO Series - 4 tầng
  780x450x1330
  Thép sơn tĩnh điện, Nỉ T
  Thang gấp 5 bậc TH-01-05 TH-01-05
  Ghi
  PRO Series - 5 tầng
  935x490x1590
  Thép sơn tĩnh điện, Nỉ T
  Thớt Inox TI-01-00 TI-01-00
  Trắng
  PRO Series
  230x335x2
  Inox 304 cao cấp
  Tủ sắt LK-12N-03-1 LK-12N-03-1
  Ghi
  PRO Series
  915x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-18N-03 LK-18N-03
  Ghi
  PRO Series
  915x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-18N-03-1 LK-18N-03-1
  Ghi
  PRO Series
  915x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-2N-01D LK-2N-01D
  Ghi
  PRO Series
  380x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-20N-04 LK-20N-04
  Ghi
  PRO Series
  1213x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-20N-04-1 LK-20N-04-1
  Ghi
  PRO Series
  1213x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-24N-04-1 LK-24N-04-1
  Ghi
  PRO Series
  1213x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-4N-01-1 LK-4N-01-1
  Ghi
  PRO Series
  380x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-6N-01-1 LK-6N-01-1
  Ghi
  PRO Series
  380x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-6N-03-1 LK-6N-03-1
  Ghi
  PRO Series
  915x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt CA-8D CA-8D
  Ghi
  PRO Series
  1000x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt CA-8DS CA-8DS
  Ghi
  PRO Series
  764x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ sắt LK-9N-03-1 LK-9N-03-1
  Ghi
  PRO Series
  915x450x1830
  Thép sơn tĩnh điện
  Tủ gia đình cánh lùa CA-10A-2K CA-10A-2K
  Nâu
  PRO Series
  1300x550x1970
  Thép sơn tĩnh điện