#


TUYỂN DỤNG

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng Chuyên viên Bán hàng Xuất Khẩu

Quy trình TUYỂN DỤNG


  • NỘP HỒ SƠ
  • LỌC HỒ SƠ VÀ GỌI PHỎNG VẤN LẦN 01
  • PHỎNG VẤN VÒNG 2
  • THỎA THUẬN LƯƠNG VÀ THỬ VIỆC