#


TUYỂN DỤNG

Tuyển thủ kho vật tư

15/09/2021

Tuyển thủ kho vật tư


Ý KIẾN CỦA BẠN

Quy trình TUYỂN DỤNG


  • NỘP HỒ SƠ
  • LỌC HỒ SƠ VÀ GỌI PHỎNG VẤN LẦN 01
  • PHỎNG VẤN VÒNG 2
  • THỎA THUẬN LƯƠNG VÀ THỬ VIỆC