#

Xuân Hòa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022


Ngày 30/4/2022, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác.

Ban lãnh đạo của Xuân Hòa điều hành đại hội gồm ông Đào Đức Chính - Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Hương Sơn - Thành viên HĐQT, ông Lê Duy Anh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tham dự đại hội còn có các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông tương ứng với 20.518.130 cổ phần, chiểm 97,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Xuân Hòa.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã điều hành, thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát.

Đại hội thảo luận các nội dung và thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình: Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch 2022 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát, Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, hướng dẫn cách bầu cử.

Trong năm 2021, tình hình sản xuất, kinh doanh của Xuân Hòa gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, dãn cách xã hội kéo dài tại nhiều địa phương trên cả nước, đứt gãy chuỗi cũng ứng, cùng với đó là giá nguyên vật liệu sản xuất chính như sắt, thép, inox liên tục leo thang. Bên cạnh đó, Xuân Hòa có cơ hội, lợi thế cạnh tranh về Hệ thống quản lý, quy mô năng lực nhà máy, thương hiệu. Vượt qua những khó khăn và tận dụng tối đa lợi thế, Xuân Hòa đã đạt được những kết quả như sau: Tổng doanh thu năm 2021 là 535 tỉ đồng, giảm 7% so với năm 2020 & không đạt mục tiêu đề ra. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 69,6 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận nhà máy sau thuế giảm 37% so với năm 2020, lợi nhuận từ hoạt động tài chính – liên doanh tăng 2,4 lần.

Ông Lê Duy Anh, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Ban điều hành đã thực hiện đúng chiến lược, phương hướng hoạt động trình bày với Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Hệ thống bán hàng đã duy trì và phát triển được các khách hàng hiện có, khó khăn trong phát triển khách hàng mới bởi vấn đề dịch bệnh, một số khách hàng cũ cũng bị giảm tăng trưởng và tăng trưởng âm. Chứng nhận “Thương hiệu Quốc gia 2020” & “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020”, hệ thống biển bảng quảng cáo tiếp tục phát triển được đầu tư, phát triển mạnh, hơn: biển đầu hồi, biển cửa hàng, biển lớn tại các trục quốc lộ chính ... nhằm tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh thương hiệu của công ty. HĐQT đã duyệt đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại đã góp phần tăng cường sức cạnh tranh và chinh phục được thêm khách hàng khó tính, khách hàng có nhu cầu sản lượng lớn, khách xuất khẩu .Với 28 sản phẩm mới & sản phẩm được cải tiến tăng chất lượng, tăng tính thẩm mỹ và nhiều sản phẩm mới dày công nghiên cứu đã được đưa tới khách hàng với phương châm đáp ứng tốt nhất yêu cầu về sản phẩm của người tiêu dùng. CBCNV liên tục được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, tay nghề do các chuyên gia bên ngoài, các cán bộ & nhân viên kỳ cựu của Công ty đào tạo, kèm cặp tại chỗ.

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong năm 2022, Ban điều hành tiếp tục đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với doanh thu 615 tỉ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2021, tổng lợi nhuận sau thuế toàn công ty là 48,5 tỉ đồng, chi cổ tức dự kiến 30% và đã được đại hội thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội cũng biểu quyết 100% thông qua tờ trình đơn xin từ nhiệm của ông Đào Đức Chính xin từ nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đức Cường và ông Lê Việt Bằng xin từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị, và bà Dương Thị Thu Liên xin từ nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát số 04/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022.

Ông Đào Đức Chính (thứ 2 từ phải sang) và ông Lê Việt Bằng (thứ 3 từ phải sang) từ nhiệm HĐQT

Đại hội cũng đã nhất trí 100 % thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 số 05/TTr-HĐQT ngày 30/4/2022, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: Ông Nguyễn Việt Anh, ông Nguyễn Hoàng Hải, ông Khúc Văn Quang. Danh sách ứng cử bầu bổ sung vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Ông Trương Hồng Phong.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và quyết tâm, thể hiện niềm tin của các cổ đông vào Ban điều hành và tập thể cán bộ Công nhân viên toàn Công ty sẽ tiếp tục đưa Xuân Hòa trở thành công ty nội thất hàng đầu Việt Nam và khu vực

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tiêu chuẩn Quốc tế - Giá trị bền lâu

 

 TIN LIÊN QUAN

Đọc
ghe-giam-doc-cong-thai-hoc-ggd-16-01
Ghế giám đốc Công thái học GGD-16-01
Đọc thêm
Đọc
ca-sh-02-tu-giay-thong-minh-tiet-kiem-dien-tich
CA-SH-02: Tủ giày thông minh, tiết kiệm diện tích
Đọc thêm
Đọc
ket-qua-minigame-vui-tet-thieu-nhi-nhan-qua-me-ly
Kết quả Minigame: Vui Tết thiếu nhi, nhận quà mê ly
Đọc thêm

Ý KIẾN CỦA BẠN

BÀI VIẾT NỔI BẬT

ghe-giam-doc-cong-thai-hoc-ggd-16-01
Ghế giám đốc Công thái học GGD-16-01
ca-sh-02-tu-giay-thong-minh-tiet-kiem-dien-tich
CA-SH-02: Tủ giày thông minh, tiết kiệm diện tích
ghe-thu-gian-ngoi-la-me-nam-la-phe
Ghế thư giãn: Ngồi là mê, nằm là phê
ket-qua-minigame-vui-tet-thieu-nhi-nhan-qua-me-ly
Kết quả Minigame: Vui Tết thiếu nhi, nhận quà mê ly
xuan-hoa-26-nam-la-doi-tac-tin-cay-cua-toyota-boshoku-ha-noi
Xuân Hòa – 26 năm là đối tác tin cậy của Toyota Boshoku Hà Nội